AyDon 120
2 Turbo 120
3 Gerar 115
4 Lv120 115
5 redeyef 109
6 dddd1 107
7 RedX 106
8 Anger 106
9 T7Mela 105
10 XHitManX 105
الروابط « ترتيب الـ100
خبره
تساقط اليانغ
تساقط الأدوات